ssblaa.jpg (17218 bytes)
Av Geir Dyvik
sikre sider sikkerhetsmeldinger artikler lokale flyregler på Voss

.

Sist oppdatert: 10.06.03

                                Lokale flyregler.JPG (3991 bytes)

I tillegg til de generelle flyreglene gitt i håndboka, vil Voss Hang- og Paragliderklubb
presisere at følgende lokale flyregler gjelder på Voss:

 • Hjelm er påbudt ved flyving og ved skjermøvelser på bakken.
 • Hangglidere skal ikke lande på jordet ved minigolfen, JMF. Voss lensmannskontor.
 • På starten: Du skal klargjøre utstyret ditt i bakkant av starten hvis det er flere piloter til stede. Du går ned på starten når du har bestemt deg å ta av. Unntak : Kurs og tandem.
 • All akroflyging skal gjøres over vannet. Akroøvelser under 100m er strengt forbudt. Dette gjelder alle piloter. Unntak : Ved organisert trening og konkurranse.
 • Flystripa på Bømoen : Det er ikke lov å fly mellom jernbanen og elva fra krysset på Palmafossen til skytefeltet ved Mønshaugen. Se kart "NO FLY AREA".
 • Mølstertunet : Det er ikke lov å lande på Mølstertunet, den gresskledte hylla under Hanguren, der bebyggelsen starter. Unntak ved nødstilfelle.
 • Når det er østavind er det ikke lurt å ligge over Vangsvannet under innflyging. Det er mye mekanisk turbulens fra sentrum, så dei siste 150 meter går veldig fort ned. Vi anbefaler å lande ved Fleischer hotell eller på Grandane når det er vind fra øst, der det som regel er mindre turbulens.
 • Hold et øye med båten til Nordic Venture som driver med parasailing og opptrekk. Opptrekkslina kan være opptil 1000m lang.
 • Det skal brukes redningsvest under kursflyging.
 • Høydebegerensningen er 2800 meter over Voss.
 • Radiofrekvens er 154.175 MHz (NAK-frekvens). Benyttes til viktig informasjon og ulykker.


Ved landing på dyrka mark må du sørge for å innhente tillatelse fra grunneiger.

Ved alle uhell og hendelser skal det skrives ulykkesrapport som sendes HP-seksjonen. Er du PP2 skal du kontakte din instruktør og han vil skrive rapporten sammen med deg. Dette er en plikt!

Alle uhell skal rapporteres til klubben ved styret eller sikkerhetskontakt, og er det personskade eller kreves redningsassistanse, skal det lokale politi informeres. Viktig!

Ofte kan det være lurt å kontakte politiet i situasjoner som for andre kan oppfattes som kritiske. Så slipper man en unødig mobilisering av politi og hjelpemannskaper. Eksempel trelanding der alt gikk bra.


       geirsv.jpg (8005 bytes)
Sidene redigeres av Geir Dyvik. PG-instruktør. Pilot siden 1988. Sikkerhetskontakt i Voss HPG-klubb.
epost: gdyvik@online.no
mob: 91392191

el-verk vakttelefon
  Voss E-verk:        56528350
  Kvam Kraft:        56553333
  Kvinnherad:        94565060
  Ullensvang:        99535100
  Tyssefaldene:      53653100
  Odda/Røldal:      53650505

Legg merke til NO FLY AREA ved Bømoen flyplass! Dette området benyttes til droppsone av fallskjermhoppere og er innflyvingsområde for seilflyene. Ligg unna!

VossStartsteder.JPG (245237 bytes)

Sikre SIder ligger på http://www.dyvik.net og er en samling av sikkerhetsrelatert paragliderinformasjon. Har du kommentarer, tips eller rettelser kan du gjerne maile meg på adressen: gdyvik@online.no