VOSSA-PG - FLY PÅ VOSS - DISTANSEFLYVING - BILDER: VOSS NORGE UTLANDET - VÆRSIDE - SIKRE SIDER


Voss er et av de mest kjente og mest brukte flysteder i Norge. I hvert fall på Vestlandet! Ikke uten grunn, for her finner du alt som en paragliderpilot kan ønske seg:

- gondolbane til start på hovedflystedet Hanguren
- sydvendt start med god termikk
- ca 600m høydeforskjell
- 2800moh høydebegrensning
- hovedlanding i sentrum ved Vangsvatnet
- kafe ved landingen
- distansemuligheter i mange retninger
- utstyrsforhandler og reparatør Voss Paraglider Service
- alternative starter på ulike vindretninger
- campinplass 200m fra landingen
- en aktiv paragliderklubb, Voss Hang- og Paragliderklubb
MinigolfLite.JPG (13247 bytes)


MØTESTED MINIGOLFEN


Møtestedet for paragliderpiloter er minigolfen ved Vangsvatnet. Er det flyvær finner du de ivrigste pilotene på kafeen ved minigolfen i 10-tiden. Sjekk oppslagstavla om nyttig informasjon. Herfra til gondolbanen Hangursbanen tar det bare et par minutter med bil. Dukker det ikke opp folk med bil, kan du gå på 10-15 minutter til banen. Du ser banen fra minigolfen.

Starten ligger 200meter til høyre når du kommer opp; en fin gressbakke som er passe slakk og går over i en markert kant. Starten blei utvidet høsten 2002 og er nå stor og fin. Du ser kanten på starten og gjerne vindpølsa nede fra minigolfen. På starten er det god plass til å legge ut mange glidere på en gang. Men ikke blokker startplassen unødvendig! Er det mange piloter til stede så bør du greie liner gjøre klart glideren bakerst på startplassen så du ikke hindrer andre. Og så legger du ut vingen når du har tenkt å starte.

 

Hanguren1.JPG (8627 bytes)
Sydvendt start på Hanguren
Den sydvendte starten setter opp fin termikk i fjellsida under start. Du finner gjerne bobla på venstre hjørne av start tidlig på dagen, like til venstre for vindpølsa, eller over heismasta på kanten foran hangurskafeen litt seinere på dagen. Denne bobla står ofte rett over terrassen på kafeen og drifter innover platået bak Hanguren. Men hold god klaring til kabler og gondol. OBS OBS!
Ut på ettermiddagen kan du finne bra termikk i hogstfeltene 1-2 km vest for starten.

Skybas er vanlig omkring 1500 - 1800 meter. Over 2000m på de beste dagene.


Ca midtveis nede i lia under start er det et bratt stup. Her er det siste sjanse å klore seg fast. Må du slippe taket her er det bare å stikke mot landing, for det er svært sjelden du finner noe løft lavere enn dette. Husk også at du må ha nok høyde til å krysse bebyggelsen i sentrum. Landing på den grønne, gresskledte hylla like over bebyggelsen (Mølstertunet) er strengt forbudt!

OBS Solgangsbris

Ut på ettermiddagen kommer solgangsbrisen. Det blir sidevind på start og flyving blir både vanskeligere og mere risikabelt. Noen dager blir solgangsbrisen så sterk at det blir penetrasjonsproblemer på landing. Følg derfor alltid med på Vangsvatnet og se etter når vinden kommer. Fly ned i tide!
OverHanguren.JPG (46481 bytes)


BavallenA200x148.jpg (9109 bytes) Bavallen om vinteren
Om vinteren er det ofte hangflyving på Bavallen som gjelder, for da er det mye østavind. Da tar vi turen rundt fjellet fra Hanguren og drar opp på østsiden med stolheisen i Bavallslia (den lengst til venstre). Oppe på toppen er det bare 200 meter å gå til start. Starten ligger over tregrensa, er stor og fin, og krummer passe på kanten. Den store flaten på start gjør det ypperlig å topplande. På gode dager på ettervinteren kan du også få termikk her.

Det går også an å fly på Bavallen om sommeren, men terrenget på start er ujevnt så det er ikke like bra å starte som om vinteren. Generelt er østavind noe dritt om sommeren!

 

 

Etter flyving og landing på minigolfen er det godt med forfriskninger på utekafeen på landingen. Eller et bad i Vangsvatnet. Du finner gjerne vossepilotene på minigolfen hvor de slapper av etter flyving. Stikkordet for paraglidingpiloter på Voss er altså: minigolfen.


Nyttige telefonnummer:

Overnatting på Voss Camping: 56 51 15 97
Voss Fjellheiser: 56 51 12 12

Og skulle du se noen havne i høyspenten, vær så rask som mulig og ringe Voss Energiverk så strømmen blir permanent utkoblet! Legg inn på mobilen, for sikkerhets skyld, Voss Energiverk: 56528350


 

FLYSTEDER:


HANGUREN SV-SØ se kart, turer fra loggboka            Termikk
Både vår og sommer gir fine termikkforhold her. I mars og april, når det er bart i lavlandet og snø i fjellet, ligger det ofte ei stor, feit cumulus over hanguren som resultat av varmluft som drenerer fra Hanguren og Bavallen samtidig. Termikksøyla vil gjerne være flere hundre meter i diameter, så det er enkelt å ta termikken og skru seg opp selv for helt uerfarne piloter. Mange ferske piloter har fått sin første besøk i skybas fra Hanguren om våren.

Tidlig på dagen slipper termikken til venstre for start,- mot øst, så det kan lønne seg å ta et sveip den veien. Du vil ofte finne ei boble som står fra venstre hjørne av start og følger stolheisen opp kollen bak deg. Et annet triggerpunkt som virker seinere på dagen ser ut til å være den øverste masta til Hangursbanen du ser på kanten litt til høyre for start. Denne bobla står ofte rett over uterestauranten på Hangurskafeen. Om ettermiddagen, hvis ikke solgangsbrisen er for sterk, er det ofte termikk å finne i hogstfelta vest for Hangurskafeen.

Tilkomst
Tilkomst til start er greit så lenge Hangursbanen går, men dessverre et problem om våren. Hangursbanen stenger ofte like etter påske når skisesongen er ferdig, og åpner igjen først rundt St.Hans for sommer-turistsesongen og Ekstremsportveko. Heldigvis har klubben klart å få Voss Fjellheiser til å kjøre banen enkelte helger med fint vær.

Ellers betyr det at i hele mai og store deler av juni må man gå opp til start. Det er god sti fra museet på Mølstertunet, men selv uten sekk bruker jeg 40-45 minutter opp her, så 1-1,5 timer med 20 kg pg på ryggen er vel realistisk.

Et bedre alternativ er å kjøre en skogsbilvei fra Bavallen, når denne er åpen og tilgjengelig. Veien slutter i granfeltet under Hanguren, og gangtida blir ganske nøyaktig halvert i forhold til Mølstertunet. Regn 30-40 minutter opp til start herfra.

Hangursheisen stenger om høsten når turistsesongen avtar en gang i slutten av august. Hvis dette høres skuffende ut, så har Fjellheisene faktisk truet med å stenge Hangursbanen hele sommeren pga liten inntjening!!!! Så vi får være glade så lenge den går, og betale heispengene med glede.

Landing
Hovedlanding for Hanguren er "Minigolfen" i sentrum, ved Vangsvatnet. Denne fungerer greit på vestavind, som er den dominerende vindretningen om sommeren på grunn av solgangsbrisen. Men på østavind er denne plassen mindre egnet. Turbulensen fra trærne mot sentrum er skummel og det er fare for å ikke nå landingen og havne i Vangsvatnet. Da er det bedre å fortsette mot elveosen og den store og åpne grusøren Grandane. Denne benyttes av hanggliderpiloter, og bør også brukes av paragliderpiloter når forholdene er usikre på Minigolfen.

Merk om Hanguren:
Vær påpasselig ved start og hold god avstand til kabelbanene som går like til høyre for start. Det er strengt forbudt å lande på Mølstertunet, det gresskledte platået under Hanguren. Om sommeren kan det være mange personer på landingen ved minigolfen. Hold avstand! Vurder å lande på grusbanken mot elveosen i stedet (Grandane). Dette gjelder ved sterk solgangsbris og spesielt ved østavind. Ulykkene skjer ved østavind! Det har også vært flere hendelser der piloter har havnet ufrivillig i Vangsvatnet. Elever bør bruke flytevest.
BAVALLEN
NØ-SØ  se kart, turer fra loggboka

     ....


Bavallen er det mest brukte flystedet om vinteren. Ta toseter-heisen opp Bavallslia og du har 200m å gå bort til start. Startrening er øst. Høyden over havet er ca 820 moh.  Om vinteren hersker det mye østavind og kan gi fine hengforhold. Fra mars kan du også få termikk på fine dager.  Starten har masse plass, og ei høyspentlinje som før gikk over starten er nå lagt i kabel, - et kjempeprosjekt av Voss Paragliderklub å få gjennomført. Så nå er det ypperlig å topplande her. Elles så landes det på jorder ved Jordbrukskulen (ikke i vekstsesongen), og på et platå langs veien på vei opp til Bavallen (Gjerde, hvis det er ok mht gressproduksjonen), eller du svinger rundt til høyre og lander på Minigolfen. Men ikke ved sterk østavind! Er det god plass på parkeringsplassen så i Bavallen blir den også benyttet. Men aldri lande i nærheten av stolheisen! Det vil garantert skape problem for klubben på Voss.

Fordi starten er østvendt lønner det seg ofte å være tidlig på start, gjerne i 10-11-tida. Om sommeren er starten litt ujevn, og flystedet blir ikke så mye benyttet.

Se flere bilder fra BavallenGJELLE NØ  se kart

         


Gjelle er nordvendt og ligger tvers over vannet i forhold til Hanguren (Gråsida). Høyde ca 450 moh. Flystedet blir en del benyttet til hengflyving om sommeren. Du kommer til starten ved krysse brua over Vosso og ta første vei til høyre, ta så av til venstre mot Gjelle når du er kommet nært Vangsvatnet igjen ved et stort jorde. Bomvei tar av til høyre etter et par km. Ca 1 km å kjøre på brukbar traktorvei. Starten er en stor og fin grasbakke som klubben har fått hogd ut og planert. Starten er omgitt av tett granskog.

Flystedet er nordvendt, men kan gi fin termikk med tilgang til fjellene på Gråsida på gode dager. Solgangsbrisen blir problematisk om sommeren. Man lander helt nede ved vatnet ved "Lotatreet", mot elva. Landing kun når det ikke er konflikt med grasproduksjonen (klarer med grunneiger) og så langt mot Bordalselva og vatnet som mulig.


Merk:
Du må krysse en høyspent ved landingsjordet. Landingen kan være turbulent ved nordavind. elever bør bruke flytevest. NB ingen bilkjøring på traktorvegen over landingsjordet!

HORGALETTEN/SLETTAFJELLET S-SØ  se kart

            

Horgaletten ligger på ryggen som strekker seg opp fra Bavallen mot Lønahorgi. Her går det bomveg fra Bavallen og en traktorveg til start. Flystedet er vendt mot sørøst, og høyden ca 900 moh. Området er ganske slett og lyngkledt, og du kan start mange steder, men på grunn av den litt vanskelig tilkomsten blir ikke flystedet benytta så mye.

Se flere bilder fra flyving på Horgaletten.SONVE/ROKNE NV  se kart

         


Sonve er nordvest-vendt og ligger på Sonvesåsen over Gjernes. Ca 400 moh. Kjør mot Bordalen og ta av til venstre opp en gardsvei før du svinger inn i Bordalen. Kjør gjennom gardstunet (rolig) og det går en bomveg videre. Veien er relativt dårlig og krever 4-hjulstrekker. Starten er liten og litt ujevn. Landing på Grandane eller minigolfen om du når frem, evt Lotatreet (se Gjelle).  Solgangsbrisen gir tvilsom sidevind, og det er flere høyspentlinjer å krysse under start. Flystedet benyttes relativt lite.   TVERRBERG
se kart

Tverrberg ligger rett øst for flyplassen på Bømoen. Kjør mot Raundalen og ta av til høyre over elva og opp på andre sida. Grusvei helt frem. Starten er vestvendt og fin når solgangsbrisen gjør det umulig å fly på alle de andre flystedene på Voss. Hanggliderpiloter har bygd rampe her, og pg-starten ligger 100m øst for denne. Høyde ca 300 moh (?). Stup under starten, så flystedet passer kun for erfarne. Det er flere store jorder under start det kan landes på hvis det ikke er konflikt med grasproduksjonen. Spør grunneiger. Flystedet er relativt lite benyttet. Uvisst av hvilken grunn.


         
LIASET
se kart

                   

Liaset ligger på østsiden av Lønavatnet og er vestvendt. Tilkomst er litt omfattende å forklare. Bomveg siste stykket til start, som er ei slak myrflate på nedre delen av en stor setervoll, eller gå et par hundre meter opp i bakken bak setra. Ofte rolige vindforhold her selv om det blåser godt på Vangsvatnet. Ypperlig for termisk kveldsheng. Jorder å lande på under start, evt krysse dalen og lande ved elveinnløpet til Lønavatnet. Glimrende å topplande. Relativt lite brukt flysted på grunn av litt krongete tilkomst.


HOLA

         


Hola er gryta øverst i Myrkdalen der dalen tar slutt og veien slynger seg opp mot Vikafjellet. Startretningen er sørøst. Parker øverst i svingene på en liten parkeringsplass med plass til 3-4 biler og gå ca 150 bort og litt opp til starten som ligger på ca 800 moh. Høydeforskjellen ned til dalbunnen er ca 2-300. Fin plass å fly heng om våren. Dalvinden står rett inn på start. Landing på gressmarker nede i dalen.


FLYSTEDSKART PÅ VOSS

Legg merke til NO FLY AREA øst for Voss. Dette området er droppsone for fallskjermhoppere og innflyvingsområde for seilfly. Paragliderpiloter må holde seg unna!
HØYDEBEGRENSNINGEN PÅ VESTLANDET

Høydebegrensningen rundt Voss er 2800 meter. Legg merke til at høydebegrensningen faller til ca 1600m rett vest for Evanger.

vossapg - Geir Dyvik sine paraglidersider  mob: 91392191    www.dyvik.net