Noe av det mest fascinerende med paragliding er distanseflyving. Dra på tur, kruse fra sky til sky, fra fjelltopp til fjeltopp, krysse daler, fjorder og fjell. Det å finne løft på nye steder er utfordrende og spennende. Man opplever naturen i stadig nye perspektiver. Det er ikke så ofte værforholdene og ferdighetene tillater det, men så er det desto større opplevelser når man lykkes.


Mine 3 lengste turer i Norge:
Kinsarvik - Røldal
Voss - Garen
Voss - Vik
56,7 km
56,0 km

55,7 km
 Bildeserier og reportasjer:

Voss - Garen på Hardangervidda, Ekstremsportveka 2003, 56,0km
Distansekonkurransen under ekstermsportveko 2003
XC til Myrkdalen 1. august 2002, 28km
Høyt i Hemsedal, 2001, 37 km
Kinsarvik - Røldal, inn Sørfjorden 2000, 56,7km.
Voss - Vik, over Vikafjellet 1999, 55,5km
DISTANSEFLYVING PÅ VOSS


distanser.JPG (46183 bytes)
5 dalfører strekker seg ut fra Voss


Voss er en flott plass å fly distanse med paraglider, men som ellers på Vestlandet er området begrensa av fjorder og høye fjell. Det er derfor krevende å fly mer enn 30-40 km. Men rekorden fra Hanguren er satt i 2006 og er ca 82 km, og inkluderte en kryssing av Sognefjorden (Egil Fonn).

Dalene som strekker seg ut fra Voss i 5 retninger gjør at man har mange valgmuligheter. Og det er mange jordbruksområder og derfor sjelden noe problem å finne landinger. Høydebegrensningen er 2800 meter over Voss, mens skybas ofte ligger på 1500-2000 meter.

De vanligste distanseturene er å prøve seg vestover mot Evanger, nordover mot Vikafjellet ellet østover mot Ulvik. Å fly oppgaver med tur-retur eller trekanter kan være spennende og utfordrende fordi man ofte får solgangsbris om ettermiddagen. Men tidlig på våren er det mindre solgangsbris og kanskje de beste mulighetene.

Skal du fly østover må du være spesielt oppmerksom på flyplassen på Bømoen som brukes hyppig av fallskjermhoppere og seilfly. Det er ikke lov å fly over eller nært flystripa med paraglider. Området mellom flystripa og jernbanelinja (nordsida) er droppsone for fallskjermhopperene, mens området mellom flystripa og veien til Granvin (sydsiden) er innflyvingsområde til seilflya.


ØSTOVER
På dager med svak eller liten vind og man får god høyde på Hanguren, kan du prøve deg østover mot Ulvik. Da flyr du inn i solvendte fjellsider med sola i ryggen, som er gunstig. Den vanligste ruta å krysse fra Hanguren mot Tverrberg som ligger i rett linje bak flyplassen i forhold til Hanguren. På det lange sklistrekket holder man godt til venstre for flyplassen og legger seg over åsryggen på nordsiden til man har passert flyplassen. Kryssingen fra Hanguren, rundt flystripa og til Tverrberg er på ca 7-8 km, og du bør ha rikelig høyde før du legger i vei, - helst 17-1800 meter. Er du heldig får du litt løft over åsryggen nord for linja. Jordet som er omgitt av skog og ligger midt oppå åsen gir ofte termikk.

Når du kommer til Tverrberg (HG-start med rampe) lønner det seg som regel å ligge lengst mulig inne på fjellet og følge fjellryggen østover. Fjellsida til Skipadalsnuten er litt slakk mot vest, og det kan bli en spasertur om du ikke finner løft. Men det går flere sidedaler man kan fly ut, så det er sjelden noe problem.
Til Ulvik er det ca 30 km i luftlinje fra Voss. Det går også an å vippe over kanten til Osa. Du får 4-5 kilometer ekstra ved å skli inn fjorden, men i Osa bor det ikke mange sjeler, så transporten hjem blir vanskeligere. Videre østover fra Osa er det et høyfjellsplatå mot Finse som er vanskelig å krysse. Rekorden min østover er til Garden på Eidfjordfjellet, 56km per juli 2003. På denne turen blei Hardangerfjorden kryssa ved Bruravik på en dag med skybas på 2500m. Se link: 27.06.03

Å fly Voss- Ulvik tur-retur er krevende, fordi man får solgangsbrisen imot siste stykket tilbake mot Voss. Det ryktes at noen har klart det, men jeg har ikke sett det dokumentert. Dette er en fin utfordring som også vil gi norgesrekord om den deklareres!

MotHodnanuten.JPG (13322 bytes)
OverHodnanuten.JPG (13852 bytes) UlvikStadion.JPG (13051 bytes)
Bak starten på Tverrberg. Videre østover.... og følger ryggen mot Skipadalsnuten..... Landing på stadion i Ulvik. ca 30 km.

Turer fra loggboka: Geir 06.04.02, 27.06.03NORDOVER

Merk at nord for Vinjo faller høydebegrensningen fra 2895m til 1676 m!

Alternativ til å fly østover er ruta nordover mot Vikafjellet. Dette den vanligste veien å dra, og er ei grei rute på dager med svak sønnavind eller ingen vind. Da drifter boblene ofte innover fjellet bak Hanguren, og det er bare å bli med og følge på bakover til man tar skybas. Med litt høyde er veien kort bort til Lønahorgi - og man er på tur! Finner du ikke mere løft ved Lønahorgi-masta er det store jorder å lande på langs Lønavatnet under deg. Å returnere tilbake til Hanguren kan være vanskelig om solgangsbrisen begynner å komme.

Vær obs på kraftledningene som går opp til masta i gryta mot nord, og ikke gå lavt inn i gryta. Her er det også mye synk. Fjellet skråner ned mot en markert nabbe like over tregrensa. Den er et fint triggerpunkt som jeg ofte har kloret meg fast og tanket ny høyde. Vinner du mye høyde her kan du fortsette rett nordover. Får du ikke høyde her kan du krysse dalen skrått omtrent ved Tvindefossen og gå inn i gryta på andre siden av dalen. Denne fungerer ofte greit på ettermiddagen. Får du ingen løft er det greie landinger ved Tvindefossen.

På nordsiden av Lønahorgi ligger det ofte snø lenge utover våren, og her man kan oppleve kaldras og kraftig synk. Det kan derfor være lurt å krysse hoveddalen tidlig og fly overt til Liaset mens man ennå har god høyde. Særlig hvis det er seint på dagen. Den vestvendte Byrseteggi videre nordover mot Vinjo baker i ettermiddagssol og gir ofte bra løft, mens Lønahorgi nå ligger i skygge.

Når man flyr nordover, flyr man litt østvendt foran Lønahorgi, så denne veien kan man dra avgårde ganske tidlig på dagen. Er man seint ute, og vestavinden begynner å komme, kan man også fly direkte fra Hanguren og rett over mot skiferbruddet på Lemme, mot Liaset. Men det er en lang krysning som forutsetter bra høyde eller medvind. Men det ser du hvordan du drifter i boblene over Hanguren. Går de innover fjellet drar du mot Lønahorgi. Drifter de rett nordover, kan du vurdere en direktekryssing.

Ved veikrysset Vinjo kan du velge om du vil legge kursen til venstre mot Vikafjellet, som er det vanligste, eller til høyre mot Gudvangen. Fjellområdet nord for Vinjo er flott å fly og gir ofte veldig bra termikk, men her er høydebegrensningen dessverre senket til kun 1676 m.

I 1999 fløy jeg Voss - Vik og krysset Vikafjellet. Den gangen lå jeg på vestsiden av dalen hele veien til Vikafjellet. Det samme gjorde Egil Fonn da han fortsatte og krysset Sognefjorden i 2006. Den gangen var høydebegrensningen 2800 m, og alt mye enklere. Øst for veien langs Opheimsvatnet, etter krysset ved Vinjo, er det høyere høydebegrensning. Men videre øst er det også et skytefelt man må være obs på. Sjekk NOTAM om det er aktivt.

MotMastaL.JPG (14250 bytes) MotLiasetL.JPG (11653 bytes) MotVinjoL.JPG (12539 bytes)
Mot masta på Lønahorgi...... krysser over til Liaset på østsiden..... og følger ryggen mot veikrysset i Vinjo

Turer fra loggboka: Geir 31.07.2002


VESTOVER
Vestover er det ganske greit å fly til Evanger, som er ca 17 kilometer. Ved selve Evanger er det et virrvar av linjer og lange spenn, så skal du lande her bør du gjøre deg kjent på forhånd. Dalen er trang noen steder like før Evanger, så man skal være obs på trekteffekter når solgangsbrisen kommer. Videre fra Evanger er det vanskeligere og mere risikabelt terreng å fly i med lite landinger, og fra Bolstadøyri er det bare bratte fjellsider som stuper i fjorden. At man flyr inn i TMA-en til Flesland like etter Evanger gjør ikke tingene enklere.

En fin tur er å fly Hanguren - Evanger - Hanguren, 2 x ca 17-18 km. Da har man rimelig greit med landingsforhold hele veien, og ikke problem med TMA til Flesland. Og så har man gjerne solgangsbris medvind hjem igjen til Voss. Rekorden i fri distanse vestover er ca 45 kilometer.Legg merke til høydebegrensningen i Sør-Norge:

     

.Kart: Sør-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge

Kartene er basert på data fra Hans Cato Grytnes. Kartene er veiledende og brukes på eget ansvar.