Velcro fester seg i lina til nødskjermsplintene

Geir Dyvik, 07.05.2008
Velcro og splintlina

På sikkerhetsseminar i utlandet har det vært flere tilfeller hvor piloten hadde problemer med å løse ut nødskjermen på seletøyene Supair Altix og EVO XC. Det blei oppdaget at velcro hadde festet seg til selve lina som går til de to splintene, slik at lina satt fast. Splintlinene er et løst flettet tau som ligger mellom de to velcrolagene, og etter en tid kan velcrohakene grave seg inn og feste seg i tauet. I tillegg er utløse-retningen den mest ugunstige man kan tenke seg. Og når det blir mange nok haker som sitter i lina, blir det et problem.
Her ser man lina ligger på de stive hakene til velcroen. Det kan være uheldig.


Tiltak:

Den enkleste tiltak for å unngå dette problemet er å sørge for at tauet til splintene ikke ligger mellom de to velcro-lagene. Altså route lina rett ut fra splintene. Se bilde under. Du kan enkelt gjøre dette selv ved først å løfte på klaffen der man inspiserer splintene.Her ser man linene er routa rett ut fra splintene. Å foretrekke.Ett annet alternativ, som også kan fungere ved andre sitasjoner hvor velcroen er for kraftig, kan være å kutte vekk en del av de stive velkro-hakene.Generelt om velcro/borrelås

Velkro benyttes på veldig mange seletøy til å feste nødskjermhåndtaket eller for å lukke yttercontaineren til nødskjermer i selen. Det har lenge vært kjent at mye velcro kan gjøre det vanskelig å kaste nødskjermen fordi det rett og slett siter for fast. Problem med velcro er først og fremst når trekk-kraften blir parallell med de to stofflagene som holdes sammen av velcroen. Da kan det være umulig å slite lagene fra hverandre med en arm. Men vrir man hånden slik at velcroen slipper på en side først, går det som regel greit. Det kan være luft å sjekke dette på ditt seletøy, hvordan dra-retningen er på håndtaket og fokusere på hvordan man får det løs på en grei måte.

Trykker man to borrelåsflater sammen og trekker fra hverandre umiddelbart, kan det kjennes ganske lett. Men når to borrelåsflater sitter sammen over lang tid, og utsettes for trykk og gnidninger, kan det bli overraskende mye tyngre å skille de to flatene. Årsaken er at flere og flere haker får tak i løkkene på den motstående siden. Derfor anbefales det å løsne de to borrelåsflatene fra hverandre fra tid til annen. Vurder også om du bør fjerne noen plasthaker for at det ikke skal sitte altfor fast.Sikkerhetsmeldinger ligger på Sikre Sider som er en samling av sikkerhetsrelatert paragliderinformasjon.
Sidene drives av Geir Dyvik og ligger på www.dyvik.net