Skyline, Firebird og Airea seletøy med rørformet nødskjerm-yttercontainer

Sikkerhetsmelding fra DHV 23.09.05, oversatt av Geir Dyvik

Skyline seletøy modell Project DHV GS-03-0232-01, Skyline Phase DHV GS-03-0253-02, Skyline Project BI dhv GS-03-0254-02Det har skjedd flere tilfeller der det har vært vanskelig å løse ut nødskjermen fra den rørformede yttercontaineren i de nevnte selene. Denne yttercontaineren virker dårlig i kombinasjon med mange nødskjerm innercontainere, selv om en sjekk indikerer at det i mange tilfeller skulle fungere bra å få løst ut nødskjermen.


Følgende nødskjermer er laget spesielt for dette seletøyet, og har ved riktig montering og kontroll vist seg å IKKE være problematisk:

Skyline Survive 18 GS MPR-Nr. GS-02-0090-03
Skyline Survive 20 GS MPR-Nr. GS-02-0098-03
Skyline Survive 22 GS MPR-Nr. GS-02-0087-02
Skyline Survive 26 GS MPR-Nr. GS-02-0091-03
Skyline Survive 30 GS MPR-Nr. GS-02-0092-03
Skyline Survive GS GS MPR-Nr. GS-02-0035-92
Skyline Survive GS SDS MPR-Nr. GS-02-0099-03


I overensstemmelse med produsenten Skyline gir DHV følgende luftdyktightesmelding:

Bruk av de nevnte seletøy med rørcontainer blir begrenset til å gjelde kun i kombinasjon med Skyline Survive nødskjerm med innercontainer som er optimert for rør-yttercontainer. Andre nødskjermer tillates ikke montert i selene. Bruk av de nevnte seletøy tillates imidlertid brukt med eksternt montert yttercontainer (frontcontainer).

Luftdyktightesmeldingen trer i kraft ved denne offentliggjørelsen av meldingen. Før seletøyet kan benyttes må de nevnte tiltak gjøres.

Skyline tilbyr prisgunstig innbytte til sele med 5-blads bunncontainer. En bytte av feil nødskjerm mot en godkjent Skyline Survive er også mulig.


Firebird seletøy Excalibur DHV GS-03-0233-01
Det har skjedd flere tilfeller der det har vært vanskelig å løse ut nødskjermen fra den rørformede yttercontaineren i selen Excalibur. Denne yttercontaineren virker dårlig i kombinasjon med mange nødskjerm innercontainere, selv om en sjekk indikerer at det i mange tilfeller ville fungere bra å få løst ut nødskjermen.


I overensstemmelse med Firebird International AG som kom etter det konkursrammede Firebird Sky Sport AG gir DHV følgende luftdyktighetsmelding:

Seletøyet Firebird Excalibur, GS-03-0233-01 kan ikke lenger benyttes. Unntatt er bruk med en eksternt montert nødskjerm-yttercontainer.

Luftdyktightesmeldingen trer i kraft ved denne offentliggjørelsen av meldingen.


Piloter som er rammet kan ta personlig kontakt med bedriftsleder Peter Schifflechner; info@flyfirebird.com.
Firma Firebird International AG i Sveits har ingen forbindelse med det konkursrammede Firebird Sky Sport med tidligere sete i Füssen. Det er imidlertid i Firebird International AG sin interesse at de rammede pilotene får en gunstig løsning på problemet. Dette lar seg desverre ikke gjøre med et kostnadsfritt innbytte.


Airea seletøy System Tube DHV GS-03-0252-02


Det har skjedd flere tilfeller der det har vært vanskelig å løse ut nødskjermen fra den rørformede yttercontaineren i selen System Tube. Denne yttercontaineren virker dårlig i kombinasjon med mange nødskjerm innercontainere, selv om en sjekk indikerer at det i mange tilfeller ville fungere bra å få løst ut nødskjermen.DHV gir følgende luftdyktighetsmelding:

Seletøyet System Tube DHV GS-03-0252-02 kan ikke lenger benyttes. Unntatt er bruk med en eksternt montert nødskjerm-yttercontainer.

Luftdyktightesmeldingen trer i kraft ved denne offentliggjørelsen av meldingen. 
Kommentar:

Etter hva jeg har forstått er det ved høye g-belastninger som ved stupspiral det har vært tilfeller der piloten har hatt problem med å løse ut nødskjermen. Man kan tenke seg at røret med nødskjermen blir klemt opp mot sitteplata slik at det blir noe trangere(?), og dette vil man ikke merke når man sitter normalt i selen. Hvis festet på nødskjerm-innercontaineren i tillegg ikke sitter på kortsiden mot røråpningen, kan dette sikkert komplisere uttrekket.

Geir Dyvik
Voss Paraglider ServiceSikkerhetsmeldinger ligger på Sikre Sider som er en samling av sikkerhetsrelatert paragliderinformasjon.
Sidene drives av Geir Dyvik og ligger på www.dyvik.net