21.06.2005: Tett innflyving på Minigolfen noen ganger.

vossapg    om paragliding på Voss av Geir Dyvik   http://dyvik.net