Skjelingafjellet
5.januar 2006

Noen ganger er en 3 minutters sklitur i helt rolig vinterluft bare herlig! Med Frode H.


www.dyvik.net av Geir Dyvik