Nosi til Brattespe
03. september 2000


Ivar i luftaOver Sekse, nordoverOver sekse, søroverHårteigen i østHårteigen


Hardangerjøkulen i nordøstHovland og SekseOver Espe, nordoverOddmund lander på Brattespewww.dyvik.net av Geir Dyvik