Robert skrur vårtermikk på Kjosås
31.mai 2004
www.dyvik.net av Geir Dyvik