22.07.2005 Skorsetvatnet22.07.2005 Skorsetvatnet22.07.2005 Fjellbloddråpesvermer

foto: Geir Dyvik - www.dyvik.net