Nordlys på Voss!

Vikafjellet mot Vik i Sogn, 24.01.2012

foto: Geir Dyvik - www.dyvik.net