Endelig vårtegn!

En tur til Hausdalen ved Bergen, 30.04.2011

foto: Geir Dyvik - www.dyvik.net