Under vann

31.07.2011 Eksperimentering med vanntett lommekamera.


Døgnfluenymfer kravler rundt på bunnen


Døgnfluenymfe


En ørret i ferd med å landes.


En husbyggende vårfluelarve


Dafnier eller vannlopper som de også kalles.

Skjoldkreps - et merkelig krepsdyr som er over 200 milioner år gammelt. (Tinnhølen)
foto: Geir Dyvik - www.dyvik.net