Mine fluesider er et forsøk på å lære meg noe om døgnfluer.
Alle foto av Geir DyvikLeptophlebia

3 slekter: Leptophlebia, Paraleptophlebia og Habrophlebia.
Vanligst er Leptophlebia Vespertina og Leptophlebia Marginata. Finnes i alle typer vann. Marginata har en brun flekk foran på vingen som spinner. Brune døgnfluer med meget lange haler. Ingen utvidelse av vingen ved basen. Leptophlebia klekker vanligvis 14 dager etter at isen har gått på vannet.

Arter i Norge:
L. Vespertina 6-9mm
L. Marginata 6-12mm
P. Cincta 7-8mm
P. Submarginata 8-11mm
P. Werneri 5-6mm
P. Strandii 5-7mm
H. Lauta (kun i lakselv i Fi)LEPTOPHLEBIA VESPERTINA

Rollag 13.06.2007. Skogsvann ca 900 moh..


..Jeg tror det var denne rakkeren som klekket.


LEPTOPHLEBIA MARGINATA
Tinnhølen 16.07.2007

Siphlonoridae

Familien kalles svømmedøgnfluer. De lever i både stille vann og i rolige strekker i elver. Krever at vannet er forholdsvis rent. Dette er mellomstore døgnfluer med stor bakvinge. Døgnfluene er for det meste gråbrune og klekker fra juli og utover. Klekker ved å svømme til land og kryper opp på fast grunn. S. Aestivalis er vår tredje største døgnflue. Siphlonurus artene er meget utbredt i Norge. Insektene har store bakvinger, ingen utvidning ved basen.SIPHLONURUS AESTIVALIS
Klekkeing: 29.06.2005 Hallingdal
Spinnerfall: 20.07.2007